Smart industri - Den digitala framtiden

Seminarier och workshops arrangerade av Swedish Starndard Institute (SIS) och CM FORUM
Program och anmälan

Digitaliseringen medför stora möjligheter att utveckla en ny, smartare och mer hållbar industri. De genomgripande förändringar som alltmer sofistikerad digital teknik för med sig har gett upphov till begreppet den fjärde industriella revolutionen. Digitaliseringen går på djupet av alla delar av industrins verksamhet och berör bland annat produktutveckling, produktion, affärssystem, interaktion med underleverantörer och kunder, och relationen till de anställda. I seminarier och workshops undersöker vi:

  • Spårbarhet över produklivscykeln kopplat till den generiska produktstrukturen.
  • Informationsflödena mellan produkt-, tillverkning-, och affärsprocesser
  • Nya möjligheter för “Smart Configuration Management” baserat på digitaliseringen inom smart industri.

Värdar för eventet

  • SIS/TK 280 Information och automation i produktlivscykeln
  • SIS/TK 611 Systemintegration för unika enheters identifiering och dess attribut.

Tid och plats

24:e April 2019, 09:00-16:00

SIS, Solnavägen 1 E / Torsplan, Stockholm


Program

09.00 Registrering och kaffe

09.30 SIS med TK 280 och TK 611 hälsar välkomna

SIS projektledare Katarina Widström, Ann-Sofie Sjöblom och Mikael Hjalmarson inleder dagen. Inom ISO och IEC pågår övergripande samarbeten kring smart industri. Ann-Sofie Sjöblom, SIS, berättar bl a om ISO Smart Manufacturing Coordinating Committee samt arbetsgruppen för standards mapping.

09:50 Förutsättningar för digitalisering, att sammanlänka de fysiska och digitala världarna – SIS/TK 611

Unik identifiering är en “nyckel” för att sammanlänka enheter och dess kopplade data i en “Smart Industri”, så som komponenter, produkter, maskiner, platser och genom leveranskedjan. AIDC, IoT, Cloud, Big Data och AI är begrepp kopplat till insamling, hantering och styrning av data och i den här punkten ges övergripande information kring standardiseringen inom dessa områden som är till stöd och grunden för att möjliggöra “Smart Industri”. Presentation från Jonas Buskenfried, GS1 Sweden samt ordförande i TK 611 och Mikael Hjalmarson, SIS.

Presentation av eftermiddagens workshop – Spårbarhet inom Smart Industri

10:40 Standardiserad och begriplig digital information för Smart Industri – SIS/TK 280

Smart Industry innebär en ny helhetssyn på produkten, tillverknings- och affärsprocesser där alla aktörer kan utbyta standardiserad och semantiskt väldefinierad information över hela produktlivscykeln utan att vara låsta till olika varumärke. För att möta detta kartlägger ISO nu standarder och tar fram en Referensmodell för att underlätta industrins delaktighet i standardiseringsarbetet. Presentation från Torbjörn Holm, Eurostep samt ordförande i TK 280 och Ulf Carlsson, Syntell.

Presentation av eftermiddagens workshop – Smart Industri Informationsflöden

11:30 15 min paus

11:45 Configuration Management – en möjliggörare för värdeskapande smart industri

Med smart industri ökar komplexitet och omfattning på konfigurationsstyrande information vilket för många verksamheter innebär nya krav på hur CM bör anpassas och tillämpas. I denna programpunkt undersöks hur en organisations förmåga att bedriva CM behöver utvecklas för att skapa värde i ett smart industri landskap. Presentation från Tobias Ljungkvist, Syntell.

Presentation av eftermiddagens workshop – Smart Configuration Management

12.30- 13:30 Lunch (på egen hand)

13.30 Workshopar, tre parallella spår

1) Spårbarhet inom Smart Industri
Hur kan unik identifiering för “produkt” och “individ” hjälpa till med spårbarhet under och över produktlivscykeln, kopplat till den generiska produktstrukturen?
Workshopledare: Jonas Buskenfried och Mikael Hjalmarson

2) Smart Industri Informationsflöden
Vilka är de viktigaste informationsflödena mellan produkten, tillverknings- och affärsprocesser över produktlivscykeln?
Workshopledare: Torbjörn Holm och Ulf Carlsson

3) Smart Configuration Management
Vilka nya möjligheter för ”Smart Configuration Management” ger den genomgripande och standardiserade digitaliseringen inom Smart Industri?
Workshopledare: Tobias Ljungkvist

14.30 Återkoppling från workshopar samt summering av dagen

16:00 Avslut för dagen


Anmälan

Anmälan görs till participate@cmforum.se. Ange namn och organisation.

Anmäl dig senast 2019-04-09.  Eventet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.